);
Biserica parohială romano-catolică cu hramul "Nașterea Fecioarei Maria"
Biserica Romano-Catolică și complexul Notre Dame
Biserica Romano-Catolică și complexul Notre Dame

Bulevardul Carol I nr. 13

Biserica parohială romano-catolică cu hramul “Nașterea Fecioarei Maria” a fost construită între 1774-1775 în stil baroc târziu. Complexul Nôtre-Dame din Iosefin este un complex de clădiri construit în anul 1881 cu un fond de 100.000 de florini donat de Alexandre Bonnaz, episcopul romano-catolic de Cenad.

B

iserica parohială romano-catolică cu hramul “Nașterea Fecioarei Maria” a fost construită între 1774-1775 în stil baroc târziu. Proiectul inițial al bisericii a fost semnat de Carl Alexander Steinlein, inginer provincial, în data de 17 octombrie 1768. În timpul revoluției din 1848 turnul bisericii a fost grav avariat de artileria garnizoanei din cetate și reparat în 1861 de arhitectul Johann von Schuster, iar fleșa turnului a fost supraînălțată în anul 1889.

Complexul Nôtre-Dame din Iosefin este un complex de clădiri construit în anul 1881 cu un fond de 100.000 de florini donat de Alexandre Bonnaz, episcopul romano-catolic de Cenad. Alături de  grădina amenajată ca un parc se aflau noviciatul, Școala normală de învățătoare și internatul. La sfârșitul secolului al XIX-lea, complexul mănăstiresc Nôtre-Dame din Iosefin cuprindea școala elementară, căminul de zi pentru copii, Școala Superioară de fete, Școala Superioară Pedagogică, precum și clădirea mănăstirii, internatul, cuprinzând dormitoarele pentru eleve și clădirea Școlii comunale. Mănăstirea mai administra o grădiniță și o școală unde se învăța lucrul de mână.

Biserica mănăstirii a fost construită în 1894, în stil neoromanic și sfințită la 8 octombrie 1895, cu hramul „Sfintei Inimi a lui Iisus”. Cele patru clopote au fost executate de atelierul timișorean de turnătorie al lui Anton Novotny, iar orga este opera lui Leopold Wegenstein din Timișoara. După Revoluția din 1989 liturghia se celebrează în limba germană, iar în fiecare duminică, şi în limba bulgară.

Clădirea cu două etaje de lângă biserică prezintă elemente neogotice și neoromanice. Clădirea mai veche, amplasată în spatele unei curţi de onoare, realizată în stil eclectic istoricist, este sediul liceului de limbă sârbă Dositej Obradovici.

În 1935 – 1937 a fost ridicată o nouă clădire a complexului școlar, proiectată de arhitectul Michael Wolf, în stilul Bauhaus, care adăpostește astăzi Casa de Cultură a Studenților.

Mai multe detalii despre clădire se pot găsi accesând pagina web dedicată din cadrul proiectului cultural Heritage of Timișoara, iar pentru o experiență completă, clădirea poate fi vizitată în cadrul turului  Edificare și restaurare – Iosefin și piețele sale.

Video
Biserica Romano-Catolica
si Complexul Notre-Dame

Biserica romano-catolică din Iosefin și complexul surorilor de Notre Dame

Liana Maria Gomboșiu, Valeria dr. Pintea. Un roman familial, Editura Marineasa, Timișoara, 2013, p. 189 -190

 

În anul 1981 mama a sărbătorit la Timişoara 50 de ani de la absolvirea liceului Notre Dame. Joli Schemmel, o fostă colegă inimoasă, stabilită la Oradea, s-a ocupat cu mobilizarea „fetelor” care, cu câteva excepţii, nu mai păstraseră legătura între ele. Bunica mea, dornică de astfel de întruniri şi care le vizita pe călugăriţele supravieţuitoare, a furnizat adrese, s-a bucurat poate mai mult decât Valentina de revederea peste cincizeci de ani a colegelor. Mama a fost primită ca premianta clasei, i s-a dat locul de onoare alături de Schwester Gerda şi de Schwester Leonilla, singurele profesoare care mai erau în viaţă, a fost rugată să ţină discursul tradiţional. Pentru Mama Mi aceste lucruri au fost importante şi i-au adus bucurie.

Treptat, oamenii din generaţia bunicii mele au început să se stingă, mai toţi la vârste foarte înaintate şi ea căuta, instinctiv, apropierea de oameni mai tineri. Bătrâneţea începea să i se pară împovărătoare, deşi vorbea cu oarecare umor despre acest subiect. La aniversarea celor 89 de ani ai Hildei Drăgan („Hilda e în putere – ne scria bunica găteşte şi îngrijeşte de cei doi strănepoţi, e veselă şi se plimbă zilnic prin apropierea casei. Are mult curaj”), cele şase prietene întrunite la o cafea şi la un tort au socotit anii pe care îi însumau laolaltă şi au constatat, cu haz, că depăşeau jumătatea de mileniu!

După astfel de mici întâlniri plăcute, Mama Mi scria: „e frumos să te bucuri că eşti pe acest glob, chiar dacă el este păcătos; să căutăm noi singuri să ne bucurăm”.

Video
Biserica Romano-Catolica
si Complexul Notre-Dame
Română
Română English