Marile platforme industriale, consumatoare de energie și materii prime, erau U.M.T., Victoria Guban, A.E.M., Electrotimiș, Fabrica de Detergenți, Fabrica de Zahăr, Solventul.

Platforme industriale din Timișoara socialistă – Fabrici și Uzine (fabrica AEM)

Platforme industriale din Timișoara socialistă – Fabrici și Uzine

Marile platforme industriale, consumatoare de energie și materii prime, erau U.M.T., Victoria Guban, A.E.M., Electrotimiș, Fabrica de Detergenți, Fabrica de Zahăr, Solventul.

În anii `80 ai secolului XX cele patru mari platforme de producție ale Timișoarei erau dispunse după cum urmează: în sud-estul orașului platforma industriilor chimică și constructoare de mașini, în sud industria materialelor de construcții și energetică, în sud-vest industria alimentară și în nord-est platforma pentru construcții de mașini, în aceste zone fiind concentrate 70% din capacitatea de producție a orașului.  

Marile platforme industriale, consumatoare de energie și materii prime, erau U.M.T., Victoria Guban, A.E.M., Electrotimiș, Fabrica de Detergenți, Fabrica de Zahăr, Solventul.

Timișoara. Mic îndreptar turistic, Editura Meridiane, București, 1964

Orașe și priveliști. Timișoara, prefață de Alexandru Jebeleanu, Editura Meridiane, București, 1964

Mihai Opriș, Timișoara. Mică monografie urbanistică, Editura Tehnică, București, 1987

Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timișoara. Monografie, Editura Mirton, Timișoara 2002

Video

Platforme industriale din Timișoara socialistă – Fabrici și Uzine

Am venit de la prima expoziție a nou-înființatei secții a Muzeului Național al Banatului, de istorie a civilizației urbane: Sticlărie și porțelan din perioada anilor 60. Îți amintești?

Publicul îl formau doamne aparținând epocii, ce au donat material, scos din vitrinele de acasă. S-au evocat fabricile ce produceau sticlărie, a fost evocat Cenușescu, ce pare că ne urmărește, încă… Un fel de Historia Incrementorum atque Decrementorum Aulae Romaniae.

Și în noul meu cartier se simte cum istoria curge printre viețile noastre, fluid. Lungul drumului este semănat cu urmele „gloriei” de odinioară, azi decăzute. Doar câteva se mai semețesc să-și impună prezentul. AEM, bunăoară, fabrică de contoare electrice.

 

(Fragment din Senin de Zile. Pagini de (pseudo)corespondență. 1 august – 31 octombrie 2018, volum manuscris de Sorina Jecza)

360
Panorama
Română