Spotlight Heritage Timisoara
Landmarks
PASIONATE
ABOUT TIMISOARA
Monumentul Sf. Maria din piata Sf. Maria
St. Mary's Monument in St. Mary's Square
Biserica Reformata din str. Timotei Cipariu
Reformed Church on Timotei Cipariu Street
Șirul palatelor din piata Mocioni
The range of palaces in Mocioni square
Casele de raport din piata Plevnei / parcul Ghe. Doja
The report houses from Plevnei square / Ghe. Doja park
Biserica ortodoxă din Elisabetin
The Orthodox Church from Elisabetin
Biserica Romano-Catolică „Preasfânta Inimă a lui Isus”
The Roman-Catholic Church of the Sacred Heart of Jesus
Casa arhitectului László Székely
The house of the architect László Székely
Casa familiei Mühle
The house of the Mühle family
Sanatoriul Bănățean
Sanatorium of Banat
Casa Ormos Zsigmond
Zsigmond Ormós House
Localul Sari Neni
The Șari Neni bar
Cantina Politehnicii
The Politehnica Student Restaurant
English